Patriarchaat van Antiochie

 

Patriarchaat van Antiochië 

Patriarchaat van Antiochie
Hoofd: Metropoliet Isaac van Duitsland en Centraal Europa
Zetel: Kathedraal van de heilige Demitrius
Adres:
Antiocheens Orthodox Metropolie
Geranienweg 27 - 29,

D-50769 Köln, Duitsland
Tel: +49-2-213795688 
E-mail: isaac.barakat@hotmail.com
Site:


Aartspriester Basilios Khamis - Vicaris van de Antiocheens Orthodoxe kerk in Nederland (Heilige Moeder Gods Parochie te Amersfoort)